O nas

Instytut im. Romana Rybarskiego jest powstałym w 2017 roku niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem edukacyjnym, odwołującym się do tradycji szkoły krakowskiej w ekonomii XX w. Misją Instytutu jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości. Prowadzimy badania i proponujemy rozwiązania zasadniczych problemów przed jakimi postawiona jest Polska i Polacy. Instytut im. Romana Rybarskiego funkcjonuje jako think-tank działający przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK.