Zespół

 Karol Skorek – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Entuzjasta przedwojennej teorii ekonomii. W swojej publicystyce, głównie na łamach kwartalnika Myśl.pl i Magna Polonia, stara się budować nowoczesną ideę narodową. Były członek Zespołu Tańca Ludowego UMCS, NZS UMCS. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Prezesa Zarządu

mec. Jacek Janas – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nagrodzony Dyplomem uznania Rektora za obronę pracy na studiach I stopnia. Magister prawa i magister sztuki. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od kilku lat prowadzący praktykę jako partner w firmie Kasza&Janas Kancelaria Prawna. Działacz społeczny. Jeden z założycieli oraz Prezes zarządu Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny. W SPiR SWOJAK pełni funkcję skarbnika.

Artur Szczepek – absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników Swojak oraz członek Instytutu im. Romana Rybarskiego. W kadencji 2014/2018 asystent burmistrza Brzozowa. Obszar zainteresowań naukowych to historia przedwojennej myśli ekonomicznej, szczególnie krakowska szkoła ekonomii oraz decentralizacja.

Marcin Sobiczewski ur. 27 września 1988 r. w Mielcu. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 r. W 2015 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Wiosną 2016 r. pomyślnie zdał egzamin radcowski i został radcą prawnym. Od 2013 r. pracuje w Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Majewskiego w Krakowie. Zajmuje się głównie obsługą windykacyjną podmiotów gospodarczych, sprawami odszkodowawczymi, administracyjnymi i karnymi.

mec. Maria Janas – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. W 2013 r. po ukończonej aplikacji adwokackiej, przystąpiła do egzaminu zawodowego uzyskując tytuł adwokata. Uczestniczka programu Socrates-Erasmus na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytecie PázmányPéterKatolikusEgytem w Budapeszcie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Poza pracą zawodową interesuje się literaturą historyczną i biograficzną oraz literaturą faktu, muzyką XX-lecia międzywojennego, projektowaniem i tworzeniem ogrodów, architekturą dworów i pałaców w dawnej Rzeczpospolitej.