Zespół

 

dr Mariusz Patey – urodzony w Warszawie w rodzinie o tradycjach narodowych i patriotycznych [Babcia – żołnierz NSZ; Dziadek wspózałożyciel korporacji Legetia! ( 1923 r. ) na wydziale prawa UW, oficer WP zabity w Katyniu, matka członek Rodzin Katyńskich], absolwent wydziału Fizyki UW, pracownik naukowo dydaktyczny SGGW.Pracował wiele lat za granicą w obszarze B&R.Członek zarządów, rad nadzorczych spółek kapitałowych ( PPKS Zielona Góra, CPPP S.A., NTE sp. z o.o. i innych).Analityk, publicysta, związany z obozem narodowym ( Gazeta Finansowa). Od 2013 r dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego.W latach osiemdziesiątych współzałożyciel Soli-Deo na UW. Członek założyciel ZCHN.

Przedmiot zainteresowań:

Organizacja dużych struktur, teoria gier, chaos deterministyczny, teoria grafów

(w zastosowaniach społecznych), gospodarka, polityka społeczna, geoekonomia.

 

mgr mec Jacek Janas – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Magister sztuki. Działacz społeczny, członek kilku organizacji sektora pozarządowego m.in. Stowarzyszenia Koliber i Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny. Publicysta publikujący przemyślenia dotyczące kwestii ustrojowych, prawnych i politycznych, a także autor przybliżający czytelnikom piękno muzyki poważnej. Z zamiłowania muzyk, organista, w wolnych chwilach zajmujący się kompozycją.

Przedmiot zainteresowań:

Ustawodawstwo, ekonomia, geopolityka

Wojciech Matyjasiak – urodzony Warszawiak, ekonomista, absolwent SGH Współzałożyciel organizacji studenckiej Soli-Deo.Członek założyciel ZChN. Działacz samorządowy. . Od 1991 r. działał w Ursynowsko-Natolińskim Komitecie Obywatelskim „Solidarność”, a w latach 1992-1194 był radnym Rady Dzielnicy Gminy Warszawa-Mokotów oraz radny Rady m.st. Warszawy. Od ponad 30 lat jest członkiem Społecznego Komitetu Budowy Metra, a w latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Ursynów. Jest to doświadczony samorządowiec, doskonale znający specyfikę samorządów miejskich.

dr Zbigniew Wołejsza – Pochodzący z Dęblina dr inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, dyrektor Centrum Nowych Technologii w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, konstruktor elementów śmigłowców oraz elementów samolotów turbośmigłowych produkowanych w Polsce. W latach 2006-2010 członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Członek American Helicopter Society International oraz stały przedstawiciel Instytutu Lotnictwa w ARG EREA. Absolwent studiów menedżerskich na UW.

Po studiach na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, specjalność konstrukcja śmigłowców, w 1980 r. wyjechał do Świdnika, gdzie w WSK „PZL-Świdnik”, w Biurze Konstrukcyjnym Śmigłowców Lekkich pracował pod kierunkiem głównego konstruktora.

W 1981 r. rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa w Warszawie na stanowisku asystenta w Zakładzie Podwozi Lotniczych. Służbę wojskową odbył w Dęblinie. W 1983 r. wrócił do pracy w Instytucie, gdzie powierzono mu funkcję konstruktora prowadzącego podwozie do śmigłowca W-3 „SOKÓŁ”. Podwozie to doprowadził do wdrożenia do produkcji w WSK „PZL- Świdnik”.

W latach1988-1989 został oddelegowany do Kuwejtu, w roli konsultanta konstrukcji stalowych i kompozytowych w firmie Khalid Ali Al-Kharafi & Bros CO.

Po powrocie do Instytutu był konstruktorem prowadzącym podwozie do samolotu turbośmigłowego do szkolenia pilotów wojskowych PZL-130TB/TC „ORLIK” o masie startowej 2700 kg. Objął także nadzorem konstruktorskim wykonawstwo prototypów, a później kolejnych serii informacyjnych (w sumie 50 samolotów).

Po blisko 20 latach, 50 tych samolotów eksploatowanych jest przez Siły Powietrzne RP, ponadto nadal pracuje 150 podwozi przednich i głównych. Pod jego kierunkiem powstało wiele konstrukcji lotniczych
pochłaniających energię.
Zespół, którym kierował, zaprojektował i przebadał m.in. kompletne systemy podwoziowe do takich samolotów i śmigłowców, jak: PZL-130TB/TC ORLIK, I-22 IRYDA, śmigłowiec IS-2, samolot I-23 Manager, samolot M-28 Skytruck , samolot M28B BRYZA, holownik szybowców GNIADY, samolot ORKA.

 

Karol Skorek – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Entuzjasta przedwojennej teorii ekonomii. W swojej publicystyce, głównie na łamach kwartalnika Myśl.pl i Magna Polonia, stara się budować nowoczesną ideę narodową. Były członek Zespołu Tańca Ludowego UMCS, NZS UMCS. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Prezesa Zarządu. Propagator patriotyzmu konsumenckiego oraz twórca akcji społecznej pod hasłem „Swój do swego po swoje”

 

dr Tomasz Nałęcz – absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w dziedzinie dyrektywy INSPIRE.  Członek zespołu koordynującego prace wdrażania bazy danych oraz cyfrowej wersji Mapy geologiczno-gospodarczej polski (MGGP) i Mapy geośrodowiskowej Polski (MGŚP). Autor atlasów hydrogeochemicznych aglomeracji miejskich (Pobrzeże Gdańskie, aglomeracja szczecińska) wraz z opracowaniem przestrzennej bazy danych. Autor Systemu Informacji Przestrzennej o Środowisku (SIPoŚ) dla administracji samorządowej. Prowadzenie badań naukowych z zakresu geostatystyki. Koordynacja zespołów tworzących Plany Gospodarki Odpadami oraz Programy Ochrony Środowiska. Zastępca Dyrektora PIG, Dyrektor ds. Geoinformacji. Koordynacja zadań z zakresu geoinformacji oraz IT. Odpowiedzialność za zarządzanie zasobami danych i informacji geologicznej, budowę systemów bazodanowych, infrastruktury IT oraz aplikacji. Reprezentowanie PIG organizacjach krajowych i międzynarodowych w zakresie geoinformacji. Zarządzanie pracą 7 oddziałów terenowych PIG

Tomasz Grochowski – absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista IT,

  • 1987-1995 – asystent w Pracowni Radiochemii i Chemii Radiacyjnej Wydziału Chemii UW;
  • 1995-1999 – redaktor czasopism branży IT („Bajtek” – redaktor naczelny, „Chip” – redaktor, „Cyber” – redaktor naczelny, „WWW” – redaktor naczelny, „Computer Reseller News” – z-ca redaktora naczelnego, „PCKurier” – redaktor);
  • 1999-2000 – kierownik ds. treści portalu internetowego w TP Internet sp. z o.o.;
  • 2000-2001 – kierownik projektów internetowych Lumena sp. z o.o.;
  • 2001-2011 – indywidualna działalność gospodarcza w obszarze tworzenia i wdrażania oprogramowania;
  • 2003-2004 – główny specjalista w Wydziale IT, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, IPPT PAN;
  • 2006-2007 – główny specjalista w zespole IT, Centrum Informacji o Środowisku – jednostce podległej Ministrowi Środowiska;
  • od 2007 – ekspert, główny specjalista, zastępca dyrektora departamentu IT, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Artur Szczepek – absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Obecnie student WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa na kierunku Administracja- finanse i rachunkowość oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Sekretarz Instytutu im. Romana Rybarskiego. Członek Brzozowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Publicysta kwartalnika Magna Polonia. Działacz społeczny i polityczny. Członek zarządu osiedla Nr 2 w Brzozowie. Zainteresowania: ekonomia (szczególnie krakowska szkoła w ekonomii), historia oraz polityka.

 

Piotr Kot – fundraiser i menadżer posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, pozyskując dla nich fundusze i zarządzając projektami. Studiował Inżynierię Środowiska (URK) i Ekonomię (UEK).

Maciej Krzywda – działacz stowarzyszenia Koliber oraz Stowarzyszenia Idea Carpathia. Student  Inżynierii Obliczeniowej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica oraz Matematyki na Politechnice Krakowskiej. Baczny obserwator rozwoju prac na sztuczną inteligencją, nauczaniem    maszynowym czy też  cyberbezpieczeństwem.   W swoich pracach będzie komentował bieżący rozwój sektora IT, poddając je wielopłaszczyznowej krytyce.

 dr inż. Piotr Jałowiecki – adiunkt, pracownik naukowo-badawczy, nauczyciel akademicki na SGGW w Warszawie, absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Medycyny Pracy im. Profesora Dra Jerzego Nofera w Łodzi

Przedmiot zainteresowań:  medycyna, biologia oraz sektor IT

Facebook