“Swojak” i Instytut im. Romana Rybarskiego na otwarciu pierwszego oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

W otwarciu pierwszego terenowego Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie (6 grudnia br.) uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, rzecznik MŚP Adam Abramowicz, Roman Kluska, dr Marcin Chmielowski (Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości , Grzegorz Piątkowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” oraz Instytutu im Romana Rybarskiego Artur Szczepek i mecenas Jacek Janas oraz wielu znamienitych przedsiębiorców, a także działaczy organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego mają od tego momentu możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji swych interesów w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku MŚP.

Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP Oddziału w Krakowie został Grzegorz Piątkowski, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków. Z wykształcenia prawnik i wykładowca akademicki, będzie się on m. in. zajmował weryfikacją wniosków adresowanych do Rzecznika MŚP – Adama Abramowicza, powołanego na tę funkcję przez Premiera RP na 6-letnią kadencję.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik MŚP jest niezależny od innych organów państwowych. Rzecznik może występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu. Pierwszym takim wnioskiem, złożonym przez Rzecznika, był wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach za nagłośnioną przez media prowokację “z żarówką” w zakładzie mechanika spod Bartoszyc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *