Jako przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz reprezentanci spuścizny prof. Romana Rybarskiego, postanowiliśmy zrealizować zasadnicze cele:

Chcemy wykształcić dojrzałe, odpowiedzialne i patriotyczne elity, które będą budować zamożność i siłę państwa polskiego;

Chcemy promować wolnorynkowe rozwiązania w ekonomii i konserwatywne wartości w społeczeństwie, celem zbudowania silnej polskiej gospodarki i stabilnego, świadomego społeczeństwa obywatelskiego;

Chcemy oddziaływać na główny nurt debaty publicznej i przyczyniać się do podejmowania racjonalnych decyzji w sferze publicznej.

Świat intelektualny nie jest w stanie zdefiniować i ocenić szybko zmieniającej się rzeczywistości. Ten intelektualny paraliż widoczny jest zarówno na aulach uniwersytetów, jak i w korzystających z najnowszych zdobyczy techniki redakcjach mediów. Następstwem tego zjawiska jest niska jakość sprawowania rządów i brak dyscypliny intelektualnej wśród osób sprawujących władzę. Powyższe zwiększa ryzyko decyzji politycznie błędnych, jak również – dominacji fałszywych, niezgodnych z interesem Narodu ideologii.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw opisanym zagrożeniom i w ramach Instytutu, wzorem elit patriotycznych czasów skupionych wokół środowiska profesorskiego II RP, mając na uwadze w szczególności dorobek wielkiego Polaka jakim był prof. Roman Rybarski, podjąć wyzwanie naprawy otaczającej nas rzeczywistości.

Staramy się by zaangażowanie wszystkich osób w ramach Instytutu, niezależnie od sympatii każdego z Nas, miało charakter autonomiczny w stosunku do opinii publicznej, stanowiska podmiotów politycznych czy popularności medialnej. Dlatego potrzebujemy wsparcia tych, którzy widzą w naszej inicjatywie coś szczególnego i cennego. Tylko to daje gwarancję pozostawania niezależnym, utrzymania poziomu merytorycznego oraz ciągłego rozwoju.

Jeśli cenisz pracę Instytutu – Wesprzyj nas.

Misja