Dyrektor honorowy

Dr Mariusz Patey

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego.

Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT .

Specjalizuje się w tematyce ekonomii, geo-ekonomii, historii, kultury Europy Środkowo WschodniejDr hab. inż. arch. Michał Domińczak

Architekt i urbanista specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych, badacz i popularyzator idei New Urbanism.  Od ponad 20 lat czynny członek Izby Architektów RP oraz  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor i współautor wielu różnorodnych projektów konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych.

Ekspert do spraw gospodarki przestrzennej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a od 2021 roku członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W latach 2018-2022 prezes zarządu Wojskowego Biura Projektów Budowlanych, podlegającego Ministerstwu Obrony Narodowej. Odpowiedzialny m.in. za projekty budowy infrastruktury dla samolotów  wielozadaniowych F-35 i statków bezzałogowych MQ-9 „Reaper” w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz za projekty rozbudowy Jednostki Specjalnej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie.

Mec. Jacek Janas

Z zawodu radca prawny. Z zamiłowania muzyk, kompozytor i myśliciel. Działacz społeczny, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny i Członek Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK. Fundator i ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego

Karol Skorek

Z wykształcenia ekonomista, z zawodu behapowiec. Prezes Zarządu Stow. Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK. Wraz ze współpracownikami prowadzi akcję „Swój do swego po swoje”, która promuje patriotyzm konsumencki.

Jego marzeniem jest stworzenie nowoczesnej myśli narodowej. Promuje przedwojenną myśli ekonomiczną. Opowiada się za ustrojem, w którym jednostka posiada szeroki zakres wolności osobistej i ekonomicznej.

Dr Bartosz Józwiak

Absolwent studiów archeologicznych na Wydziale Historycznym, w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2002 roku doktor w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.

Od grudnia 2003 r. do stycznia 2021 r. adiunkt oraz członek Rady Wydziału Historycznego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego

W 2019 r. ukończył studia EMBA (Executive Master of Business Administration)

 

Jakub Guziur

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku informatyka, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Specjalizuje się w testowaniu systemów IT.
 
Posiada doświadczenie w międzynarodowych korporacjach takich jak Fujitsu czy Rockwell Automation. Interesuje się Polską Szkołą Cybernetyczną i jej zastosowaniem na potrzeby sterowania jakością systemów informatycznych.
 
Prowadzi badania i analizy w zakresie efektywnego wykorzystania systemów informatycznych do automatyzacji procesów w administracji państwowej i samorządowej.

 

Rada Ekspertów