Dyrektor honorowy

dr Mariusz Patey

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego.

Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT .

Specjalizuje się w tematyce ekonomii, geo-ekonomii, historii, kultury Europy Środkowo Wschodniej

 

 

dr hab. inż. arch. Michał Domińczak

Architekt i urbanista specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych, badacz i popularyzator idei New Urbanism.  Od ponad 20 lat czynny członek Izby Architektów RP oraz  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor i współautor wielu różnorodnych projektów konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych.

Ekspert do spraw gospodarki przestrzennej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a od 2021 roku członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W latach 2018-2022 prezes zarządu Wojskowego Biura Projektów Budowlanych, podlegającego Ministerstwu Obrony Narodowej. Odpowiedzialny m.in. za projekty budowy infrastruktury dla samolotów  wielozadaniowych F-35 i statków bezzałogowych MQ-9 „Reaper” w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz za projekty rozbudowy Jednostki Specjalnej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie.

prof. Michał Wojciechowski

(urodzony w 1953 roku) jako pierwszy katolik świecki w Polsce został profesorem teologii. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 2023 emerytowany. W kadencji 2016-2018 członek rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ekspert Centrum im. Adama Smitha. W sferze politycznej.

W sferze naukowej zajmował się głównie studiami biblijnymi, ale także światem starożytnym epoki Nowego Testamentu, apokryfami oraz Ojcami Kościoła, a wreszcie relacją etyki i ekonomii i chrześcijaństwem dzisiaj. Opublikował dotąd czterdzieści sześć różnego typu książek (włącznie z kilkunastoma opracowaniami utworów starożytnych), ponad sto pięćdziesiąt artykułów naukowych, w tym pięćdziesiąt po angielsku i francusku; następnie liczne hasła w encyklopediach i sporo ponad czterysta artykułów popularnych i publicystycznych na tematy tak religijne, jak społeczne. Umieszczał je najczęściej w warszawskim tygodniku katolickim „Idziemy”, w dzienniku „Rzeczpospolita”, w miesięczniku „Wpis” i w „Polonia Christiana”.

Jednym z ważnych tematów jego prac był styk etyki i życia społeczno-gospodarczego.  Dotyczyły tego książki Moralna wyższość wolnej gospodarki (2008; wyróżniona w ramach nagrody im. Józefa Mackiewicza), Biblia o państwie (2008) i Teolog o ekonomii (2015), a także Za rodziną = z rodziną pod prąd (2013). Tematyka ta obecna jest też w zbiorach artykułów: Wiara – cywilizacja – polityka (2001); W ustroju biurokratycznym (2004), Między polityką a religią (2010).

 

Karol Skorek

Z wykształcenia ekonomista, z zawodu behapowiec. Prezes Zarządu Stow. Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK. Wraz ze współpracownikami prowadzi akcję „Swój do swego po swoje”, która promuje patriotyzm konsumencki.

Jego marzeniem jest stworzenie nowoczesnej myśli narodowej. Promuje przedwojenną myśli ekonomiczną. Opowiada się za ustrojem, w którym jednostka posiada szeroki zakres wolności osobistej i ekonomicznej.

Oliver Pochwat

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Z zawodu dziennikarz i publicysta. Doświadczenie zawodowe zdobywał na portalu wSensie, Świat Rolnika, Myśl Praska, Instytut Gospodarki Rolnej. W poszukiwaniu spokoju zakłada plecak i rusza na połoniny.

Specjalizuje się w zakresie nowych mediów

dr Jakub Guziur

Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku informatyka, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Specjalizuje się w testowaniu systemów IT.
 
Posiada doświadczenie w międzynarodowych korporacjach takich jak Fujitsu czy Rockwell Automation. Interesuje się Polską Szkołą Cybernetyczną i jej zastosowaniem na potrzeby sterowania jakością systemów informatycznych.
 
Prowadzi badania i analizy w zakresie efektywnego wykorzystania systemów informatycznych do automatyzacji procesów w administracji państwowej i samorządowej.

 

inż. Kacper Ryniak

Absolwent PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku na kierunku nauk rolnych i leśnych. Działacz społeczny. Członek zarządu Stowarzyszenia „Brzozowski Ruch Konserwatywny”, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników „SWOJAK”, oraz redaktor Podkarpackiego Portalu Informacyjnego.
Specjalista do spraw związanych z rolnictwem, oraz leśnictwem.

Marcin Olgierd Grupiński

Polski przedsiębiorca oraz publicysta, ekspert ds. ekonomiki transportu oraz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Bytomianie, członek Stowarzyszenia Libertariańskiego.

Ukończył Technikum Transportowe w Sosnowcu oraz studiuje Transport na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W 2015 realizował praktyki zawodowe w spółce PKP Cargo. W latach 2016–2018 pracował w Leo Express przy organizacji przewozów kolejowych w Polsce. W latach 2018–2023 pracował w Urzędzie Transportu Kolejowego na stanowisku związanym z monitorowaniem
rynku kolejowego oraz analizą danych statystycznych. Od sierpnia 2023 wykonuje obowiązki na stanowisku kontrolera w zakresie bezpieczeństwa w spółce Koleje Śląskie.

Rada Ekspertów