Wyroki Trybunału Sprawiedliwości – Sądu Unii Europejskiej w połączonych sprawach T-770/16 i T-352/17

Badając problematykę ochrony wolności wypowiedzi w przestrzeni parlamentarnej

koniecznym pozostaje odniesienie się do rozstrzygnięć zapadłych w dwóch dość głośnych

sprawach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Sądem Unii, ze skarg deputowanego do Parlamentu Europejskiego – Janusza Korwin-Mikkego, w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego, nakładających na deputowanego sankcje z powodu wypowiedzi podczas obrad tego organu. Komunikat prasowy Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu nr 75/18 z dnia 31 maja 2018 roku zawiera 89 osnowę uzasadnienia zapadłych orzeczeń w połączonych sprawach o sygn. akt T-770/16 i T-352/17.

Stan faktyczny sprawy kształtuje się wokoło wypowiedzi posła Janusza Korwin – Mikke podczas sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego. Podczas posiedzenia organu

stanowiącego Unii w dniu 7 czerwca 2016 roku. mającego temat Obecny stan zewnętrznych aspektów Europejskiego programu w zakresie migracji: dla nowego porozumienia w sprawie migracji parlamentarzysta zabierał głos trzykrotnie. Po raz drugi odpowiadając na pytanie w trybie art. 162 ust. 8 Regulaminu Poseł użył sformułowania: dyplomata kongijski powiedział, że 90 Europę zalewa afrykańskie szambo. Przewodniczący Parlamentu w trybie art. 166 ust. 1 91 Regulaminu nałożył na posła karę utraty prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 10 dni (art. 166 ust. 3 lit. b Regulaminu) oraz czasowego zawieszenia uczestnictwa we wszystkich pracach Parlamentu przez okres 5 dni (art. 166 ust. 3 lit. c Regulaminu). Prezydium Parlamentu rozpatrując wewnętrzne odwołanie posła, o którym mowa w art. 167 Regulaminu, decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. utrzymało w mocy sankcję nałożoną przez organ I instancji.

Reszta tekstu raportu do pobrania poniżej: